ฟรี
  • โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์
    340 หมู่ที่ 2 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150

  • BestCW61.jpg

    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 15 คนเก่งเมืองฉวาง ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

ดร.แววตา ชลรัตน์

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
ศษ.ด. บริหารการศึกษา